Category Archives: Учителят и времето

ДАВАМ КОНСТРУКТИВНА ОБРАТНА ВРЪЗКА

 Учителят дава полезна, навременна и конкретна обратна връзка.
  • Учителят дава конкретна, нагледна и не прекалено дълга обратна връзка за работата на учениците, която е обвързана със стандартите и съгласуваните критерии за успешно представяне.
  • Обратната връзка върху работата на учениците е фокусирана върху това да ги подкрепи да развият мисленето си и умението да решават проблеми самостоятелно.
  • Обратната връзка на учителя е индивидуална спрямо всеки ученик с цел да определи следващи стъпки за неговото развитие.
 https://prepodavame.bg/prakticheski-narachnik-za-podobryavane-na-ucheneto-i-prepodavaneto-sedemte-sili-na-uchitelya/
Таг  КОНСТРУКТИВНА ОБРАТНА ВРЪЗКА