Category Archives: Дух

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Националната научна  конференция по  Иновация и Медиация в Пловдив на 7 април 2024 година. Тя се организира от Центъра по  Медиация  Иновация в Духа, Културата и Бизнеса…Мотото  е „Да си подадем ръце“

   Основната цел е да се постави началото на нов тип – производствени предприятия  обединяващи  държавен и частен бизнес  с иновативен подход на работа. Внедряване  доказани   успешнии и ползотворни  разработки от  миналото  не внедрени в произвадството, и новите окриитяя. 

 Мария Герасова