Monthly Archives: август 2013

МАНАСТИРЪТ САНТА МАРИЯ ДЕ МОНСЕРАТ БР.83

 

Манастир Санта Мария де Монсерат (Santa Maria de Montserrat)

  Манастира Санта Мария де Монсерат е бенедиктинско абатство, разположено на 721 метра над морското равнище в планината Монсерат в Каталония, Испания. Издигнат е през 1025 г. в чест на Девата на Монсерат или “черната Мадона” и е най-святото място в цялата област. Религиозният комплекс се състои от базилика, манастир и постница, а безспорно най-ценното в него е малката дървена статуя на Черната Богородица, наричана от местните Ла моренета (La Moreneta). Скулптурата датира от 12 в., а от 1881 г. се счита за покровителка на цялата каталунска област.

Историята на светинята е богата и странна и датира от 880 г. Тогава в една пещера е намерено изображение на Божията майка, а през 1025 г започва същинското изграждане на манастира и началото на потока от поклонници. Около него е осеяно с малки параклиси и отшелнически пещери, като и до днес в някои от тях живеят около 80 монаха и пилигрими. Постепенно манастирът се превръща в културен център, с музикално училище, но през 1811 г. армията на Наполеон го разрушава до основи. Въпреки това Черната дева е скрита и опазена.

Санта Мария де Монсерат преживява и испанската гражданска война, превръщайки се в болница за ранените, двудневната обсада на войските на Франко през 1970 г, радва се на поклонението на самия папа Йоан Павел II, на 7 ноември 1982г. и отново страда от огромните горски пожари през 1986 г. и тежките наводнения и свлачища през юни 2000 г.

В наши дни манастирът пази извънредно богата и ценна колекция от художествени произведения. Сред ценните експонати има дори и такива от Древен Египет и Близкия изток. Освен тях тук могат да се видят религиозни шедьоври на Ел Греко, Зурбаран, Караваджо, както и ранни разработки на Пикасо. В Монсерат има детски хор, който се счита за най–старата школа по песнопение в Европа.

Поклонници от цял свят идват в абатството, за да почетат Черната Мадона, за да се помолят или да благодарят за изпълнените си желания. Съществува поверие, че тя изпълнява желанията и молбите на хората, а местните твърдят, че винаги помагала на безполодните семейства.

До манастира може да се стигне по няколко начина. С кола или със зъбчата железница е най-бързо, но със сигурност най-много впечатления и наслада от красивите гледки и природни картини ще изпитате, ако решите да преминете пътя пеша. Друг вариант е да се качите на кабинковата въжена линия, която е най-често предпочитания транспорт до портите на манастира.

Hobyto.com

Манастир Санта Мария де Монсерат (Santa Maria de Montserrat)Манастир Санта Мария де Монсерат (Santa Maria de Montserrat)Манастир Санта Мария де Монсерат (Santa Maria de Montserrat)Манастир Санта Мария де Монсерат (Santa Maria de Montserrat)Манастир Санта Мария де Монсерат (Santa Maria de Montserrat)Манастир Санта Мария де Монсерат (Santa Maria de Montserrat)Манастир Санта Мария де Монсерат (Santa Maria de Montserrat)Манастир Санта Мария де Монсерат (Santa Maria de Montserrat)Манастир Санта Мария де Монсерат (Santa Maria de Montserrat)Манастир Санта Мария де Монсерат (Santa Maria de Montserrat)Манастир Санта Мария де Монсерат (Santa Maria de Montserrat)Манастир Санта Мария де Монсерат (Santa Maria de Montserrat)Манастир Санта Мария де Монсерат (Santa Maria de Montserrat)

 Tags: манастирът, Санта, Мария, де Монсерат

ХУНИТЕ ДОШЛИ НА КАВКАЗ ОТ ЮГ

 според грузински извор

През ХІ в. грузинският историк Леонти Мровели написва, ползвайки стари извори, забележителното историческо съчинение „Животът на картлийските царе“, в което посочва древният произход на кавказките народи.

 www.vostlit.info/Texts/rus8/Mroveli/text.phtml

  В грузинското съчинение от V в. „Мокцевай Картлисай” пък се твърди, че хони и бундурк (при преписите след VІ в. е допусната формата „бунтурки”), са в региона на Кавказ още по времето на Александър Македонски (ІV в.пр.н.е), дори били воювали с него.

Според изследователят Г. Д. Грумба, „хоните са догрузинско население на Картли” (Иберия – бел.м.), което дошло „от юг на Кавказ” („Об истоках исторической концепции грузинского историка ХІ века Леонтии Мровели”).


Това сведение за „хоните” се потвърждава, според Грумба, от „древноарменските и древногрузинските писмени източници за преселението им под натиска на вавилонците”.

 „Бундурк” не са „бун-тюрки”, както се опитват някои да изкарат турци в Кавказ още по времето на вавилонците, а „Бун” (Бийан) е всъщност самоназванието на Урарту, както стана ясно при разчитането на урартските надписи.

Сиреч, ако е верно сведението на грузинското съчинение, писано преди Мровели (ХІ в.), т.е. летописа от V в. „Мокцевай Картлисай”, че Александър Македонски (ІV в.пр.н.е.) воювал към Кавказ с бундурк и хони, трябва да приемем, че негови противници са били мигриралите след VІ в. пр.н.е. по тези места урарти (бундурк) и кимерийци (хони).

„ Когато цар Александър обърна в бягство потомците на Лот и ги отблъсна към полунощната страна, тогава (той) за първи път видял свирепите племена бундурк, живеещи по течението на Кура в четири града с тяхните предградия: град Саркин, Каспи, Урбнис и Одзрах, и крепостите им (чети: цитаделите – бел.ред.): голямата крепост Саркин, правителствените (чети: царските – бел.ред.) Каспи, Урбнис, Одзрах.” (гл.І, Мокцевай Картлисай).

 „ Удивил се Александър и проучил, че те били потомци на йевусейците. Понеже не беше във възможностите му да воюва с тях, царят се отдалечи. Тогава дойде отделилото се от халдейците войнствено племе хони и измоли от владетелят на Бундур място за заселване и като даде данък, се заселиха в Занави. И владяха тези земи, плащайки данък, и тази местност се нарича Херки” (гл.

С други думи, „Мокцевай Картлисай” от V в., още преди Прокопий (VІ в.), е дало сведение, което за жалост не е анализирано задълбочено и внимателно, че пост-кимерийците в Кавказ са били наричани „хони”…

„В древността огромен брой хуни, които тогава наричали кимерийци, живеели по тези местности, за които стана дума, и един цар стоял начело на тях. После над тях властвал цар, който имал двама сина, от които единият се казвал Утигур, а другият – Кутригур. Когато баща им починал, двамата си поделили властта и нарекли поданиците си по свое име. И по мое време едните се наричаха още утигури, а другите – кутригури... (Прокопий Кесарийски. кн. ІV, 5. Войната с готите )”

Прокопий е формирал етнонимът на българите като „утигури” от два топонима. На юг от Кавказ, е топонимът на древните уди (Страбон), който на арменски с афикс „к” се изписва „Утик”, а на запад от тях е древната местност Гуриана, упомената в асирийските и урартските (Куриана)клинописи.

books.google.fr/books

При пристигането на иберите в Картли през ІV в. пр.н.е., бундур и хоните мигрират на север от Кавказ и проходите Дарял и Дербенд. Топонимът „Геруа” (Гар, Гур) е упоменат  през ІІ в. от н.е. от Птоломей вече на север от Кавказ.

Арменският географ от VІІ в. (Анани Ширакаци) в разширената редакция пише: „На запад от реката (устието на Волга – бел.К.М.), твърди Птоломей, живеят народите Адон (Udon), Алаидон (Olondae), Сондас (Isondas) и Геруа (Gerrus), едноименни на реките (Udon, Alonta, Gerrus), изтичащи от Кавказ до пределите на Албания.” 

 

Още през ХІ в. Мровели променя версията, дадена през V в. от грузинското съчинение „Мокцевай Картлисай”.

Мровели не го е удоволетворявала вече съществуващата версия за преселение на грузинците в Картли едва в края на ІV в. пр.н.е., а така също уседналите тук до идването на грузинците други народи – хони, бунтурки (чети: бундурк – бел.м.), за които съобщава „Мокцевай Картлисай”, ето защо Мровели умълчава за догрузинското население на Картли – хоните (чети: кимерийците – бел.м.), наричайки ги „коренни картвели”, независимо, че както отбелязва Г.А.Меликишвили, малко по-долу пояснява, че това са тези „които наричаме бунтурки” (Грумба, пак там; виж: Меликишвили Г.А., К истории древней Грузии, Тбилиси., 1959, с.282).

Миграционната вълна на кимерийци от региона на по-късната провинция Кападокия към Кавказ, е през VІ в. пр.н.е.

По това време „от края на 609 г. пр.н.е. до август 607 г. вавилонската армия, под командването на Небопаласар и неговият син Новуходуносор, заедно със скитите и мидяните, атакували бившите асирийски съюзници Урарту и Ману” (…) „след окончателния разгром на Урартското царство в 590 г. пр.н.е., се проследяват мощни вълни на миграция на население от урартските области на север, в района на Кавказ” (Грумба, пак там).


 
 Кирил Милчев

тагове: хунибългариисторияпроизходкимерийципрокопиймокцевай картлисайхониурартикартвелилеонти мровелигрумба,

УНИНИЕТ0 БР.82

  Да се вземеш в ръце или да потънеш

  Игумен Нектарий (Морозов)
Какво да правим, когато изпаднем в униние? Да се предадем или можем да преборим това трудно състояние? Игумен Нектарий (Морозов) споделя своя опит.
 
Унинието е един от най-разпространените грехове на нашето време. То ни потапя в някаква тъмна мъка, стяга сърцето ни, прави живота наоколо сив и скучен. То разслабва волята ни, лишава ни от сили, превръща ни в парализирани същества. Убеждава ни, че в живота няма никакъв смисъл, че каквото и да започнем да правим, ще се провалим и затова не си струва да се опитваме да вършим каквото и да било. Като че ли налага някакъв страшен печат на отчаяние и безнадеждност: «Няма да се спасиш…».
 
Вече не се учудвам, когато на изповед чувам постоянно признанието: «Отче, не знам какво да правя. Отново изпадам в униние!». И не защото съм свикнал, а и защото ми се иска да отговоря честно: «Аз също». Разбира се, с една неголяма, но съществена разлика: аз знам какво да правя, аз знам как да се справя с това състояние. И ако поискам, ще се справя — с Божията помощ, естествено. А аз искам…
 
Откъде се взема това униние? Понякога изпадаме в него поради нещастно стечение на обстоятелствата — тежки, смазващи душата, «фатални». Нерядко до него достигаме след редица постоянни неудачи (впрочем, някой може да изпадне в униние и от един единствен и не даже толкова сериозен неуспех). Понякога е следствие от тежка преумора, както физическа, така и душевна.
 
Но, когато говорим за нас, вярващите, то ние често униваме не само поради гореизброените причини, не толкова от нещо външно, колкото от самите нас. Униваме, защото сме едни такива немощни и маловерни, защото сме лесна плячка за греха, така често падаме, така често отиваме на изповед с едно и също, като че ли пишем под индиго. Униваме, защото година след година твърде малко се променяме към по-добро. А дали не се променяме именно защото униваме…
 
Най-много ни липсва душевната бодрост, истинското християнско мъжество, усещането, че не сме някакви преследвани от врагове и несгоди жертви, а воини Христови. Нищо, че сега търпим поражение, страдаме от раните си и даже често дезертираме, но все пак воини. И с просто око се вижда как тази наша слабост се кипри удобно в одеждите на «покаянието», «плача за себе си», «богоугодната печал».
 
Наистина това «покаяние» не довежда до изчистване, а до някакво страшно зацикляне на греховете, което не ни помага да се разделим с тях, а точно обратното, примирява ни с тях и ни убеждава, че никога няма да се избавим от тях. А плачът не успокоява душата, не я прави по-светла, а напротив, изтощава, обезсилва, лишава ни от способността да се радваме. И тъгата съвсем не е богоугодна, доколкото не ни приближава до Бога и не добавя възможности за спасение. Въобще е малко вероятно да се очакват добри плодове от нещо, което е плод на унинието само по себе си.
 
Често, когато в сърцето ми долита облачето на унинието, способно за един миг да се превърне в мрачен, черен облак си спомням за преподобния авва Аполос. В Патерика се разказва, че когато забелязвал, че някой от братята е смутен, унил, той веднага се опитвал да разбере причината за това състояние.
 
Той казвал: «Не трябва да бъде печален този, който е предназначен да получи Небесното Царство. Нека бъдат смутени елините! Да плачат юдеите! Да ридаят грешниците! А праведниците де се веселят!». Този спомен винаги ме утешава, радва и ми помага да прогоня това облаче.
 
Разбира се, трудно е да се причислим към праведниците, понякога дори и невъзможно. Но нима можем да се отречем и от предназначението си към Небесното Царство, уверени, че то е непостижимо за нас? Ако е така, какво християнско ще остане у нас? Къде ще остане надеждата за Божията милост, вярата в Неговата любов?
 
Често си спомням и друг епизод от Патерика, особено когато в душата ми настава смут. При един преподобен отец дошъл възрастен войник, извършил много грехове през дългия си и опасен живот. И как го е утешил, с какво е укрепил сърцето му светият старец? С просто, но красноречиво сравнение…
 
— Нали не изхвърляш старото си наметало, а го кърпиш, поправяш и обличаш отново, защото ти е скъпо? Защо тогава си решил, че Господ ще те отхвърли, щом си целият в раните на греха?
 
…Хубаво е да се чувстваш такова вехто, изпокъсано, но закърпено наметало. И да бъдеш уверен, че няма да те изхвърлят, да те отритнат, да те низвергнат. Защо толкова уверен, а именно защото нашето неверие не изпразва от съдържание Божията вярност. Той е винаги верен. Винаги обича, никога не изоставя, никога не отнема надеждата.
 
Понякога ни помага да се справим с унинието и нещо съвсем различно, съвсем не по Патерика. Помага това, да проумееш простия факт, че можеш цял живот да прекараш в това тлеещо унило състояние и да не познаеш нито белия нито Божия свят. Става ти толкова досадно от тази мисъл, така се ядосваш на унинието си, че го прогонваш вдън земя.
 
Разбира се, случва се и то да те притиска толкова силно, толкова злостно, че да мислиш, че ще те смачка, а ти нямаш никакви сили да се съпротивляваш. Тук също помага мисълта, че тези, които ни нападат нямат жалост, те не се изморяват, те са последователни и усърдни. И твоите стонове, че нямаш сили, че нищо не можеш, само ги радват и въодушевяват. Изборът е безкрайно труден – или да намериш сили или да загинеш. Но пък си е лично твой!
 
…Това са нашите, човешките средства. А буреносните облаци се разбиват единствено от Слънцето на Правдата, от Господ. Но кога? Тогава и само тогава, когато се стремиш към Него със сетни сили, до последен дъх. | www.pravmir.ru
 
Превод: презвитера Жанета Дилкова-Дановска

КРЕП0СТТА МАЗАГАН В ЕЛ ДЖАДИДА БР.82

 Крепостта Мазаган в Ел Джадида

Със своите осем обекта, които са включени в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство, Мароко се превръща в популярна туристическа дестинация. Един от тези обекти е португалският крепостен град Ел Джадида (Portuguese City of Mazagan (El Jadida), който някога е носил името Мазаган.

Той служи за пример за реализирането на ренесансовите идеи, които са превъзходно съчетани с португалските строителни техники. Стария му град, в който се намира укреплението Мазаган, е сред най-често посещаваните архитектурни паметници в тази част на страната.

Ед Джадида се намира в северозападната част на Мароко, на около 90 км. от Казабланка. През 15 в. цялата страна започва да попада в полезрението на европейските сили, за които регионът в северната част на страната има голямо стратегическо значение.

От 1415 г. брегът на Гибралтарския проток е окупиран от португалци, които бързо завземат и части от северните брегове на днешен Мароко, намиращи се на Атлантическия океан. Португалска собственост става и град Мазаган, днес известен като Ел Джадида.

Основната атракция в Ел Джадида е португалското крепостно укрепление с неговите бастиони и крепостни валове. То е построено в началото на 16 в. с цел предпазване от чужди нападения. Превзето е от мароканците едва в края на 18 в.

Особен интерес зад стените на крепостта Мазаган представлява водоема и църквата Успение Богородично, които са в съвсем запазен вид. Построени са в стил мануелин от късната готическа архитектура и са прекрасен пример за хармонизирането на мароканското и европейското влияние, появило се тук в резултат на настъпването на португалските изследователи по пътя им към Индия.

Крепостта Мазаган, Ел Джадида

 
 

Построеното през 1514 година крепостно съоръжение е едно от първите укрепления, изградени от португалските мореплаватели вАфрика. Предполага се, че известното помещение, в което се намира водоема, първоначално е служело като оръжеен склад и едва по-късно е започнало да се използва за водохранилище.

Португалската крепост и целият стар град няма да оставят равнодушен нито един техен посетител. Цялото крепостно укрепление, което се състои от няколкокрепости, е разположено на брега на океана, за да могат португалците да “държат” подходите откъм водата.

След завладяването на града от султан Мохамед Бен Абдалах португалското население започва да бяга от Мазаган и се премества в Бразилия, където създават град Нов Мазаган. В него и днес живеят потомци на старинния португалски град Мазаган.

По време на двумесечната обсада над крепостта, тя е частично разрушена, но през 1820 г. управляващият града султан Мулай Абдерахман нарежда тя да бъде възстановена. Благодарение на него, както и на последвалите реставрации, крепостта Мазаган и днес е в добре запазен вид.

Можете да посетите уникалната крепост в Ел Джадида по всяко време на годината, но за всички крайбрежни области в Мароко препоръчителни са месеците от април до ноември, защото така ще можете да се възползвате и от красивите плажове на града. Най-добре е да вземете полет до Казабланка, която е най-важният транспортен възел в страната. От нея можете и по вода да стигнете до Ел Джадида, за да разгледате по-обстойно атлантическия бряг на тази прелестна държава.

http://pochivka.com/zamaci/n22D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%95%D0%BB_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0

ПЕРПЕРИК0Н ДАВА БР.82

  още доказателства за историята си

Перперикон изненадва непрекъснато тези, които го проучват с нови
открития и нови факти, обогатяващи информацията за отдавна
отминали времена. Напълно отдаден на проучванията си
проф. Николай Овчаров съгражда историческото ни минало камък
по камък.
Перперикон дава още доказателства за историята си

През изминалото лято той и екипът му попаднаха на важни артефакти в близост до открития от тях римски път с разклонение за Скалния град, които локализираха некропола на Перперикон.

Тук бяха открити първите епиграфски паметници на Перперикон, които са от втората половина на III в. Проф. Василка Герасимова, най – добрият специалист по антични паметници каза, че надписите са на латински език.

Първият надпис съдържа името Амониус, което е с египетски произход. Това показва, че в Перперикон са живели преселници от ЕгипетСирияЛибия.

Вторият надпис е с релеф на името Юлиус Темейнос, което е сирийско или малоазийско. Смята се, че може би това е име на римски войник, тъй като по това време те са имали правото да се заселват там, където пожелаят.

Тези надписи доказват, че Перперикон е бил важно занаятчийско, търговско и административно средище, където са се заселвали хора, от цялата Римска империя 

chivka.com/n19-8167-Перперикон_дава_още_доказателства_за_историята_си

8 ИНТЕРЕСНИ ФАКТА БР.82

  за известни писатели

Tags:  любопитно, свят, интересни, факти  

Оноре дьо Балзак

балзак

Знаете ли, че първото произведение на световноизвестния писател Оноре дьо Балзак – Трагедията “Кромуел”, е прието изключително негативно от собственото му семейство. Същото важи и за следващите му литературни опити, които прави под различни псевдоними. В началото на 20-те години на 19. век той се заема с издателски бизнес, който претърпява пълен провал. До края на живота си Балзак не успява да се издължи на майка си, която финансира неговата издателска компания. По-късно, когато вече зад гърба си има няколко блестящи романа, френският писател отново започва бизнес, като разработва план за отглеждане на ананаси в дома си. И тази му дейност е обречена на неуспех, а той е принуден да избяга от кредиторите, скривайки самоличността си.


Чарлз Дикенс

дикенс

Знаете ли, че в един от своите романи известният английски писател Чарлз Дикенс безмилостно критикува т.нар. „училища на бедните”, като не си спестява и гневни упреци срещу цялата възпитателна ситема по онова време. Съвременниците му разказват, че именно потресаващите картини на изтезания и гаври върху деца, описани в “Николас Никълби”, са причина за затварянето на много подобни училища и за подобряването на режима в други. Благодарение на друг негов роман – „Мартин Чъзълуит” английският език се сдобива с нова дума – „пекснифовщина” означаваща „лицемерие”.

Ърнест Хемингуей

Ърнест Хемингуей

Знаете ли че, известният писател Ърнест Хемингуей имал навика да излиза от дома си с джобове, пълни с книги, така че да може във всяка свободна минута да се отдава на любимото си занимание – четенето. Този необичаен навик Хемингуей наследява от майка си. Страстен любител на книгите, писателят притежава работна библиотека от 7400 тома, съдържаща множество специализирани научни издания от почти всички сфери на живота.

Исабел Алиенде

Исабел Алиенде

Знаете ли, че най-популярната латиноамериканска писателка Исабел Алиенде започва всеки свой роман на датата 8 януари. През 90-те години на миналия век всяка нейна книга влиза в челната десетка на най-продаваните заглавия в света.
 Нейното най-известно произведение, “Къщата на духовете”, се ражда от писмата, които пише на своя 99-годишен дядо, който тогава е на смъртно легло. Книгата на практика отразява седемдесетгодишната история на собственото ú семейство.

Димитър Димов

Димитър Димов л

Знаете ли, че освен писател и драматург, Димитър Димов е ветеринарен лекар, професор по анатомия, ембриология и хистология на гръбначните животни, автор на повече от 20 научни труда. След смъртта му през 1966 г. в неговия архив са открити планове и ръкописи за две книги върху теорията на отражението. Неосъществена остава и мечтата му да напише книга за своя роднина Яне Сандански, въпреки че през целия си живот събира материали за нея.

Александър Дюма

Александър Дюма

Знаете ли, че Александър Дюма е известен и като експерт готвач. Наред с блестящите си художествени романи Дюма е автор на „Голяма кухненска енциклопедия“, публикувана след смъртта му през 1873 година. Книгата е едновременно и енциклопедия, и готварска книга. Съкратена версия на уникалната му творба излиза през 1882 г. под заглавието “Малка кухненска енциклопедия”.

Стивън Кинг

кинг

Знаете ли, че световноизвестният писател Стивън Кинг пише шест романа под псевдонима Ричард Бакман. Това са „Гняв“, „Дългата разходка“, „Бягащият човек“, „Пътна мрежа“, „Проклятието“ и „Регулаторите“. Два от романите на Бакман са филмирани, като в лентата по романа “Бягащият човек” главната роля играе Арнолд Шварценегер. След като псевдонимът е разкрит, Кинг устройва мнимо погребение на Ричард Бакман. Последният роман „Регулаторите“ е издаден след фалшивата смърт на Бакман, като Стивън Кинг излиза с изявление, че ръкописът е намерен сред вещите на покойния писател.

Ерих Мария Ремарк

Ерих Мария Ремарк

Знаете ли, че големият писател Ерих Мария Ремарк се сдобива с благородническа титла срещу 500 марки. Сумата е заплатена на обеднелия барон Хуго фон Бухвалд, който, за да предаде въпросната титла, официално го осиновява. Новоизлюпеният аристократ веднага си поръчва визитни картички с корона, започва да носи монокъл, да се облича елегантно и да употребява неимоверно количество калвадос. С ново самочувствие, той се отдава на светския живот, посещава прочутите ресторанти и присъства на всяко възможно театрално или концертно събитие.

източник: http://svetovnizagadki.com/interesni-fakti-za-pisateli/

НА 20 АВУСТ ПРЕДИ 927 Г0ДИНИ ПРЕЗ 1086 Г0ДИНА БР.84

Победа за България в битката при Ахелой

Битката при Ахело̀й се е състояла на на 20 август 917 г. край река Ахелой, между българските войски, водени от цар Симеон I Велики и войските на Византия, водени от магистър Лъв Фока. България печели решителна победа. Това сражение е сред най-грандиозните битки за цялото европейско Средновековие. В него вземат участие над 120 000 души.

Ромейската армия е почти напълно разпиляна и унищожена от българите. От разгромът се спасяват непокътнати само 2 000 ромейски конника, от невлязъл в действие отряд. Те успяват да се изтеглят на юг по пясъчната ивица, намираща се в непосредствения тил на византийската армия, и да достигнат до контролирания от византйците укрепен град Анхиало. Самият Лъв Фока успява да пробие в северна посока и да се спаси в Месемврия, намиращ се само на 8 километра от река Ахелой. Но почти всички висши ромейски офицери са покосени на бойното поле.

Огромната загуба на хора в тази битка временно парализирала военната мощ на Византия. Опита на доместика на схолите Лъв Фока, заедно с етериарха Йоан и Николай Дука да окажат отпор на настъплението на българите край Катасирти, недалеч от Цариград завършва с нов разгром. Тези неуспехи на бойното поле разклащат в значителна степен управлението на императрицата, която е регент на своя син. Възползвайки се от ситуацията, близо година и половина по-късно, в ранните месеци на 919 г. Роман Лакапин извършва държавен преврат, лишавайки Зоя Чернооката от всякаква власт. На сцената отново излязал патриарх Николай Мистик. През месец май 919 г. Лакапин омъжил дъщеря си за младия император Константин VІІ и се обявява за василеопатор, а през септември 919 г. е обявен за кесар. На следната година – през декември 920 г. е коронясан за император. Вече съвладетел на Константин VII, година по-късно Роман се провъзгласява за автократор. Макар поемането на властта от Роман Лакапин да поставя началото на процеса на стабилизация на Византия, катастрофалните загуби на жива сила при Ахелой не позволява на империята да възстанови пълната си военна мощ в началото на неговото управлен

Въпреки успеха при Катасирти Симеон не обсажда Константинопол, а насочва армията си срещу сърбите, които непосредствено преди битката при Ахелой се съюзяват с Византия и посредничат на империята при преговорите с маджарите срещу България. Едва след това Симеон започва подготовка за превземането на Цариград, като прави неуспешен опит за съюз и съвместни действия с арабите от Тунис, провален от византийската дипломация чрез богат подкуп под формата на дарове

 Петър Петев

Tags- битката АХЕЛ0Й

 

 

 


ЖЕНЕВСКИЯТ КУЛТУРКАПФ БР.82

Йеродякон Петър Граматиков 

проекции на религиозната дискриминация от 19 век

Културкампф е термин от историята на Прусия и Германия, обозначаващ период на политически и идеологически сблъсъци в най-общ смисъл между немското протестантство и немският католицизъм, а в по-тесен смисъл между намиращата се във възход немска държавност, представяна от Ото фон Бисмарк и възприеманото от нея като пречещо на националния възход (по отношение на светското образование, гражданските бракове и пр.), подчинено на папата католическо духовенство. Всичко започва в Берлин през 1870 г. с анексията от страна на Прусия на останалите немски държавици, дала началото на втория (а по-късно и третия) германски Райх. През 1872 г. Влиятелният Йезуитски орден е забранен. Редица други закони и административни мерки постигат ограничаване на влиянието на католическата църква в Германия. След период на повече или по-малко интензивни борби, през 1887 г. новият папа Лъв XIII обявява за приключен конфликта, който по думите му „навреди на църквата и не донесе полза за държавата“.

Тази борба засяга и френскоезичните кантони на Конфедерация Швейцария. През 19 в. Кантон Во и град Лозана приемат дискриминаторни мерки в религиозен план. С допълнителни политически декрети са ограничени някои граждански права на членовете на Армията на Спасението. Днес този исторически период е черна дупка в колективната памет даже и на самите швейцарци. Тази фаза в женевската колективна памет се нарича Културкампф (на немски: Kulturkampf — „културна борба“) или борбата за цивилизиране и осветскостяване. Този деликатен и тривиален технически термин прикрива тежките престъпления на Държавата по отношение на религиозните общности.

През ноември 1871 г. при канцлера Ото фон Бисмарк (1815-1898) се засилва германският национализъм. Неговият идеал за Райх не може да толерира религиозния авторитет на римския папа. Де факто, една трета от германския народ – немските католици са заплашени да бъдат изолирани, изключени от немския национализъм. Една многопосочни и несекваща репресия удря по църквите в продължение на цели пет години: свещениците са изхвърлени от държавните учебни заведения,; конституцията е модифицирана в частта си относно свободите на Църквата; определени конгрегации са разпуснати и техните членове са експатрирани. Никога католическата църква не е била подлагана на подобни всеобхващащи атаки и удари. Този европейски климат в политически и духовен аспект загрява и духовете в Република Женева.

Държавният Съвет на брега на Езерото гласува един закон, който налага регистрационен режим за религиозните конгрегации. Текстът на закона, който е и днес в сила, предвижда разформироване на онези, които се противопоставят на държавната регулация, както и множество глоби за нарушителите. В действителност обаче, Държавният Съвет на Женева не желае съществуването на римо-католическа епископия в града. И без много притеснения, на 17 февруари. Експулсира един щвейцарски гражданин, а именно: Монсиньор Мермийо, викариен епископ. По също такъв авторитарен начин, политическата клика намисля да реорганизира католическата църква съобразно своите виждания. С огромно мнозинство във Великия Съвет на 19 февр. 1873 г. е гласуван рестриктивен закон. Католическите представители правят грешката да се въздържат, с което, на практика, улесняват безпрепятственото гласуване и приемане на закона. Така в Женевската република – „протестантският Рим” започва кошмарът, известен като „Вероизповедният въпрос”.

Законодателят предвижда гражданите-католици да могат да избират единствено кюретата, докато епископският наместник, викарий, да бъде одобряван от държавния съвет. На тази база е забранено съществуването на католическа митрополия в кантона. Римокатолиците обаче отказват да се подчинят на този светски диктат, довело до национализирането на тяхната църква, наречена Национална Католическа Църква. Така се стига до разпореденото от правителството насилствено превземане от полицията на католическия храм в Компесиер на 20 ян. 1875 година и обиски в църквата на Шен-Бург на 2 април 1878 и други.

Междувременно, през тази епоха вятърът на свободата и демокрацията преминава през Швейцария, а и в цяла Европа. Федералната конституция е приета през 1874. На следващата година женевските нотабили, съседите на Волтер, дори не се замислят при забраняването на религиозните корпорации в кантона и национализирането на имуществото им. Цели двадесет години са необходими, докато се успокои ситуацията и понятието за толерантност започне да прониква в душите. Тези гротескни мерки не засягали единствено католиците. Протестантите плащат също скъпа цена. Историята на това експлозивно досие кулминира през 1906 г., когато са преустановени всякакви държавни субвенции, субсидии и контрибуции за религиозните организации.

Някой ще си каже, че това е стара история? Съвсем не е точно така! Не става въпрос за исторически инциденти без връзка с настоящето. Днешното положение показва, че инстинктите за лов на вещици въобще не са забравени, а само приспани и готови да се разбудят във всеки един момент за нов живот. В наше време, когато братството между всички човеци, глобализацията и обединеното Европейско семейство са на устата на всички политици, близо 65 години от приемането на Всемирната декларация за правата на човека, има признаци, за съжаление, че старите демони не са си отишли безвъзвратно и тази традиция е вкоренена в определени политически среди с антиклерикална ориентация. Вярно е, че наименуването на едно авеню в град Женева в памет на Кардинал Мермийо измива лицето на женевската държава от миналите престъпления, но много по-важно е да се търси мирното съвместно съществуване в дух на разбирателство и различие, естествено, с уважение към законите.

В Женева радикалното правителство на държавния съветник Антоан Картере (1870-1879) решава да приложи политиката на германския канцлер, както това се прилага от радикалите в останалите швейцарски кантони и в много други европейски държави. Да припомним значението на думата „радикал”, както е според определението на Пол-Емил Литре в края на миналия век: „Който работи за цялостна промяна, независимо от политическия дневен ред в демократичен смисъл”, думата произлиза „корен” и индикира идеята за коренна промяна. Колкото и да похвална идеята, радикализмът отваря вратите за екстремизма, доколкото една клонка на женевските радикали, тази на радикал-либералите, решава да заличи изцяло религиозните организации, възприемани като врагове на новия демократичен ред, изтъквайки стария радикалистки аргумент, че религията е „недемократична”.

Нека се опитаме да резюмираме и систематизираме основните събития от времето на женевския Културкампф, както са ни разказани от историците (срв. « Histoire de Genève de 1798 à 1931 », публикувана от Историческото и археологическото общество на Женева):

октомври 1870

Антоан Картере, радикал-либерал, става Президент на Държавния Съвет на Женева (върховният орган на изпълнителната власт в републиката).

18 юни 1871

Внасяне на законопроект, под диктовката на А. Картере, забраняващ участие в образователната система на религиозни корпорации или конгрегации.

октомври 1871

А. Картере представя проект на закон за „религиозните корпорации”.

23 and 25 Oокотмври 1871

Жозеф Хорнунг, професор по право в Женевската Академия (университета) произнася в Гран-Консей две лекции (срв. Discours prononcés au Grand Conseil le 23 et le 25 octobre 1871 par Joseph Hornung, Genève, Imprimerie Soullier et Wirth, 1871), една, в която защитава принципа, че Държавата и Църквата трябва да бъдат обединени и една, в която подкрепя новия закон за вероизповеданията, като очерня римокатолическите монашески конгрегации, а именно, обвинявайки ги в:

заговор да покрият Европа с манастирска мрежа;

държавата трябва да запази властта си над Църквата;

католическите конгрегации следват собствена съдебна система и отказват да се подчиняват на държавната такава, а върху тяхните членове се упражнява насилие;

оттеглянето на монашеските общности от света и тяхното безпрекословно подчинение, води последните до „социална смърт”;

обетите за бедност на техните членове не са нищо повече от един инструмент за обогатяване с имуществото на членовете им и техните обезнаследени семейства.

3 февруари 1872

Великият Съвет (т.е. парламентът) прокарва закона за корпорациите с 51 гласа „за” срещу 32. Този закон е все още в действие на територията на Женева, гласи, между другото, и следното:

- никоя група, принадлежаща към религиозен орден и живееща общежитийно, няма д абъде наричана конгрегация.

- никоя група без оторизация от Великия Съвет може д абъде разпусната от Държавния Съвет.

Не са указани каквито и да било критерии за одобряване.

19 октомври 1872

Вел. Съвет приема закон а образованието: обучението е светско. Държавата надзирава и частните училища.

17 февруари 1873

Викарният епископ на Женева, монс. Мермийо, е изгонен от Швейцарския Федерален Съвет от Швейцария, ако и да е швейцарски гражданин.

19 февруари 1873

Законът за реорганизацията на католическия култ, вдъхновен от А. Картере, е гласуван от Великият Съвет (77 гласа „за”, 8 – „против” и 2 – „въздържал се”). Държавата налага избори за свещенослужители от енориашите и припознаване, одобряване на епископ от държавната власт. Повечето римокатолици отказват да се подчинят на закона.

17 January 1874

Апостолическият нунций (посланикът на Ватикана) вече не е признат от Швейцарския Федерален Съвет и получава паспорта и акредитивите си обратно.

10 май 1874

Учредена е Национална Католическа Църква в Женева. Тя е считана за схизматическа от Рим. Римокатолиците бойкотират изборите, като по този начин необходимият кворум не е достигнат.

29 май 1874

Новата Швейцарска Конституция е приета от народа на Швейцария. Тя съдържа няколко члена, ограничаващи свободата на католиците.

30 януари 1875 Кворумът е отменен със закон.
23 август1875

Издаден е декрет, забраняващ всички религиозни корпорации в Кантон Женева.

28 август 1875

Приет е закон, забраняващ каквито и да било религиозни служби на обществени места. Този закон не е отменен към днешна дата.

24 май 3 юни 1876

Великият Съвет (в своето болшинство съставен от радикал-либерали) „прочиства” магистратите, за да може, по думите на Антоан Картере, „трибуналите да вършат онова, което народът желае”.

27 септември1876

Имуществото на религиозните корпорации е инкорпорирано към това на държавата.

6 октомври 1878

Народът на Женева отказва реформа на Женевската Конституция, предложена от А. Картере, с която се предвижда засилване правомощията на Държавата. В частност, се цели да се забрани религиозното образование.

10 ноември 1878

А. Картере претърпява сериозна загуба на изборите за Велик Съвет.

14 април1883

Монс. Мермийо, вече епископ на Лозана и Женева, е признат от Швейцарския Федерален Съвет.

1893-1900

Римокатолиците постепенно възвръщат повечето от храмовете си.

15 юни1907

Великият Съвет гласува закон за отделянето на Църквите от Държавата (60 гласа „за” срещу 23), и се преустановява присвояването на храмовете. Законът от 19 февруари 1873 е отменен.

30 юни 1907 Народът на Женева приема закона.
16 май 1944

Държавният Съвет разпорежда, че единствено Протестантската Национална Църква, Римокатолическата Църква и Християнската Католическа Църква (бившата схизматична Национална Католическа Църква) биват признати от Държавата (статут, имащ пряка връзка с данъчните облекчения).

20 май 1973 Народът на Швейцария гласува отмяната на вероизповедните членове 51 и 52 от Швейцарската Федерална Конституция, които забраняват дотогава йезуитите и строежа на нови манастири, като общо 790,000 гласа са „за” и 650,000 „против”, т.е 16 и половина кантона срещу 5 и половина.

 

Днес част от законодателството от епохата на Културкампфа все още е валидно в Швейцария и Женева и се прилага към малцинствени религиозни общности, нетрадиционни за конфедерацията, а именно:

1) Чл. 50 (4) от Швейцарската Федерална Конституция, който гласи, че не може да се учреди епископия в Швейцария без одобрението на Конфедерацията.

2) Чл. 176 от Женевската Конституция: в кантона не може да се учреди религиозна конгрегация или корпорация без разрешението на Великия Съвет, като тази оторизация може да бъде отнета.

3) Законът от 3 февруари 1872 г. за религиозните корпорации (сп. Който Държавният Съвет може да разпусне неоторизирани религиозни корпорации).

4) Законът от 28 август 1878, който забранява религиозните служби и религиозното облекло на обществени места.  

5) Регулацията от 16 май 1944, определяща само Протестантската Национална Църква и двете католически църкви за държавно-признати.

Tags  Женевски Културкапф

 

МИСТЕРИИТЕ В МЕСТНОСТТА “СЕДЛОТ0″ БР.82

Мистериите в местността „Седлото”

Tags: любопитно, мистерии, свят   
Местността „Седлото” в Странджа крие своите тайни вече дълги години.

б3

През 1981 г. в горите на Странджа планина е открита мистериозна карта от животинска необработена кожа и върху нея имало неясни знаци. Твърди се, че старинният чертеж бил турски, притежание на прочутия в района иманяр Мустафа. Според очевидци, иманярът занесъл картата не на кого да е, а на самата Людмила Живкова, която по това време била председател на Комитета за култура. Той твърдял, че картата описва място в местността “Седлото”, между странджанските върхове Голямо и Малко Градище, където е погребана египетската богиня-котка Бастет. Според слуховете, Живкова била толкова привлечена от историята, че дори прибрала картата в личния си сейф. Последвали преговори с различни учени и археолози, но повечето от тях били скептични. Местните разказват, че дори били правени опити да бъде привлечен и проф. Александър Фол, но той отказал с мотива, че се занимава единствено с наука.

Приближените на Людмила Живкова обаче, решили да занесат картата на Ванга. Тогава чули следните думи: „Много, много отдавна дошли по вода хора от Египет. Те били високи и стройни, с черни коси, носели маски на лицата си и били облечени с нещо подобно на нашите кукери.” Пророчицата била убедена, че картата сочи място, на което има гроб на жена, която държи жезъл от извънземна материя. Тя предупредила хората на Живкова в никакъв случай да не ходят в тази местност и да не започват разкопки, защото ги грозяла голяма опасност.
Малко след това, иманярът Мустафа бил заловен от милицията, разпитван и бит. Не след дълго починал. Но това не спряло Людмила Живкова, а думите на Ванга особено впечатлили и Кръстю Мутафчиев, офицер от Държавна сигурност, имащ силно влияние върху дъщерята на Тодор Живков. Същата година, той организирал тайна експедиция до мястото.

Участниците в разкопките, твърдели, че мястото е заредено с особена енергия и в определен момент, най-често в нощта на 5-ти срещу 6-ти май. Всяка година по това време, на скалата може да се види сияние и две фигури. Едното на мъж, а другото на жена. Какво искат да ни кажат те, може би скоро ще узнаем.

източник: http://svetovnizagadki.com/misteriite-v-mestnostta-sedloto/

ХУМОР И САТИРА В ЕДНО БР.82

                   ВЕСЕЛ

                                       ГРЪМОТРЪН

ПОДХЛЪЗНА СЕ НА ДИНЕНА КОРА

Досущ  бащинко. Метнал се е целия на него. Пие, пуши и лъже мацетата. А те като му вярват, нека си ги лъже. Виж го, насъбрал ги е на върволица и все им бъбри нещо. Казват, че на времето, баща му бил голям ербап. Все за голям се пишел. А като го погледнеш, педя човек, лакът брада. И е като онзи наежен пуяк, който стъпва, а не вижда къде стъпва.Гледам го, аз. Върви си значи, той, а на среща му Лилито. Знаете я, оная от махалата. С късата поличка и пъпчето отвън. Загледал се завалията в пъпчето и въздиша. И ето ти, динената кора насреща му. Подхлъзна се горкия и а.. Какво ти а? Мацето го гледа и прихва, та чак се задави от смях. А той като видя резила си, наведе глава и започнал да плаче. Ехей.. Виждали ли сте мъж да плаче?Плаче, та пушек се дига. Плаче, ама с крокодилски сълзи. Току поглежда мацето с едното око, а с другото намига.Значи така, нашият Перчемко. Така му думат. Прищяло му се млада мръвка да ръфа. Да я отгризе, та да му стане сладко на душата. Прищяло му се, а… Мацето извъртя апетитното си задниче и дим да го нямо.

Не се ли види Перчема на какъв хал е, ами тръгнал млади мацета да задиря! Така и синчето му. Току се шляе по кафенета и барове. Работа не похваща и все мацетата са му пред очите. Казват, времето е такова. Всеки е тръгнал и не знае къде отива. Така Перчема и Коко, синът му де. Както са я подкарали, май в скоро време ще ги връхлети вятъра и ще ги върти, не знам си на колко оборота. Щом като главите им са празни, не искат да влеят някакво съдържание в тях. Един ден и Коко излезе от бара, целият наваксан. Пиян до козирката. Върти се като панаирна въртележка и си бъбри сам. Все мацета му се увиждат. Па и сега: „Ей, маце. Много си готина. Хайде, ела при батко си!”Но само шумът на минаващата кола му отвърна. За малко да връхлети връз него. Той изпусна една благословия из устата си.Залитна, спъната се и падна. Подложи двете си ръце под главата и захърка. Изведнъж, някой викаше над главата му : „Ей, малкият, за къде? Тук да не ти е хотел, та си се разположил така? Я ставай, докато не съм извикал полицията!

Коко отвори широко очи, стана от тротоара и подаде заканително юмруци към мъжа.

-Чакай, чакай, Коко! Кой те учи така? Да налиташ на непознат човек?

- Гледай си работата, старче?

- Пък и старче ме наричаш ! Та, аз съм на възрастта на татко ти, а ти ме наричаш старче.Не ме ли позна? Янаки, вашият комшия съм.    Минавах случайно и те видях проснат на земята.Та реших  да ти помогна, а ти?

   Коко залитна, и хвана Янаки за ръка.Тръгнаха.

КОЛЮ КЛЯВКАТА

 Аууу…Чу се глас от нейде.Се едно гладен вълк вие. Не беше никой друг, а Тако Мерака.Прякорът му беше таман на място.Големи мераци си имаше, човечецът. Обичаше да си пребарва някой нещица, ама да не думам. Добре, че са ми предните зъби. Беше клекнал зад оградата на Колю Клявката. И него си го биваше, завалията. Влачеше се все след чуждите фусти и току подвикваше: „ Аууу…Ного си убава, брей! Виенето научи от Тако. Нъл си бяха комшии. Слушаше го често да дума тъй. Докат един ден Ячка, селската мома така го подпуха с точилката., та здраво място не му остави.

А сега, Мерака надзърташе пред оградата и зърна Клявката. Мязаше на бустанско плашило. Само дето дрипи нямаше. „ Ето ти! Цялото село ше го знай, що за птица е. Да види той! Ком боб яде ли! Ше го клевети, а! Крадец и пройдоха бил. Къде минел, влачил. Видял го бил да пребарва от двора на Дочо, една бая тлъста кокошчица. На чорбица  да си я варил. Ше види той! Как не го е срам да лъже? А Дочката не стига, че е най- големият бедняк. Оди гол и бос. Баш от него ли да земе. Не им върви на бедняците, брей! Нямаш ли си парици, за нийде не са. А Клявката си ги има бол. Думат, че е правил алъш- вериш с циганите в махалата. Навъдили са се едни такива! От коле и въже. Зърнали ги да шетат из чуждите градини и да обират зарзавата. Па ходили по пазарите и ги продавали. Клявката думат, им бил гурорбашията. Тарикат са пише. Насякъде се вре, клиентела да намира. Така си изкарва паричките. И пак по чуждите дворове шета.  А пред хората, се е едно не е той. Тиха вода ненапита. Не лук ял, ни лук мирисал. Ходи наперен като петел пред ярки. А те, нъл ги знаеш? Има си парички, човечеца.

Вървя си значи онзи ден и на среща ми кого мислите- Клявката. Се е едно не ма познава. И кво да ти кажа. Монката, комшийското хлапе, паднало на земята и си обелило коленцето . А той, Клявката де, минава покрай него, поглежда го току под вежди и вири глава. Задминава го, се едно нищо не е било.

    Мерака подсвирна няколко пъти зад оградата. Никой не отговори.      

-Клявка бре, Клявка, тук ли си?- провикна  се той. Покажи са, бре! 

    Но Клявката хъркаше щастливо на стола в градината. Изведнъж се стресна и току:

-Кой, кой? Дръжте го, крадец!

- По- спокойно, Клявка! Аз съм Тако. Ида да ми дадеш малко парици на заем. Булката е на легло, та ми требват за церове.

 -Такваз ли била работата? До сегаш ма клеветиш, а дириш пари от мен. Айде! Нямам. Иди на друго място!

   И той стана от стола, и се запъти към вратата на къщата.