Category Archives: РОДОВА ПАМЕТ

Семейни констелации – влияние на родовата памет върху личния живот

Семейни констелации – влияние на родовата памет върху личния живот
Свикнали сме, когато преживяваме психологически срив и не можем да се справим с трудна житейска ситуация или конфликтите ни с близки и приятели зачестяват, да обвиняваме себе си, другите, съдбата, разположението на звездите и т.н. Всеки има свои вярвания и търси причините за неуспеха си на всевъзможни места.
 
Самообвинението е характерно за интровертите, които по начало чувстват неувереност в себе си и трудно се вписват в света. Склонни към самоанализиране и вглъбяване в проблемите, тези хора сами си насаждат вина, която ги дълбае отвътре и създава от един проблем множество съпътстващи, а това само усложнява нещата, вместо да предложи разрешение. Екстравертите са на обратния принцип – за тях светът е основен катализатор на личното нещастие, другите са пречка пред достигане на целите или просто им липсва късмет.
Но какво, ако проблемите ни всъщност не идват от нас самите, нито от хората около нас, и не са плод на извършеното в сегашното ни битие? Този въпрос си поставят учените, занимаващи се с изследване на родовата памет и как събития, случили се на нашите прадеди, могат да окажат пряко влияние на нас – родените поколения след тях и не познаващи съдбите им.
След откритията на Карл Густав Юнг, за колективното несъзнавано и теорията за квантовата физика, подобни въпроси не би трябвало да звучат изненадващо и нелогично. Енергията се поглъща и отделя във вид на малки кванти, които корелират едни с други. Ние самите сме съставени от енергия. Тоест, всичко в природата е взаимносвързано и човекът не прави изключение. И ако сме част от едно общо поле, от което черпим информация и енергия (нещо като виртуалното пространство) и нашите мозъци са включени в един голям компютър, то съвсем нормално е „кабелите ни“ да са по-плътно свързани с хора от рода ни, с които делим една кръв (един ток).

 от живота

Представата за времето в различните страни

Представата за времето в различните страни

ново, от живота

Научно погледнато, времето тече във всички точки на планетата по еднакъв начин. Но както е казано…

 бюлетин

Човекът, който най-напред разработва метода „Семейни Констелации“, е немският психолог Берт Хелингер. Според него, всеки един от нас е вплетен в своята фамилия, а с определени членове има пряка психологическа връзка, дори и да не ги е познавал лично. Трудно е да се наблюдава динамиката на взаимоотношенията в рода, но изследването на личната история на всеки един човек от семейството е ключова в разбирането на собствените ни проблеми. Несъзнателно ние носим част от нерешените конфликти на прадедите ни, заключени в родовата памет, нещастни случаи, хора починали млади, самоубийства, аборт, имигриране, тежка семейна тайна.
Точно както физическите болести се унаследяват, така и психологическите блокажи остават в родовата памет и се предават през поколенията. И всичко това оказва своето негативно влияние и затормозява подсъзнанието ни, което твърде често води до телесни заболявания, психични нарушения, депресия, повтарящи се неуспехи и др. Тези невидими и неосъзнати двигатели на нашата дейност ни карат да изпитваме безпричинен страх и съмнение, а корените им се крият далеч преди нашето детство.
Семейните констелации ни помагат да осъзнаем всичко това, да осветим тъмните кътчета на родовата памет и да разрешим нерешените проблеми на нашите предци, за да можем да продължим на чисто, без страхове и без да носим чуждите провали на гърба си. Методът е близък до психотерапевтичната работа, но е много по-индивидуален, въпреки че съдържа ключови моменти от психодрамата. За да бъде максимално ефективен, добре е човек да заяви конкретен проблем, който да се разгледа в работата и да се търсят причините за възникването му. Но дори и да не можете сами да определите откъде идват вашите трудности и неуспехи, констелациите ще се погрижат тези неща да изкристализират чрез разиграване на ситуации и нишките на вплитанията в семейната история да се разплетат.
Как протичат констелациите?
Клиентът сяда от дясно на медиатора (ключова фигура в процеса и негов водещ). Формулира се проблема, чрез провеждане на разговор, който може да отнеме до час и половина. Медиаторът избира кои членове на фамилията са пряко свързани с проблема, за да бъдат поставени „на сцената“ в следващия етап на работата. Клиентът избира кои от присъстващите (специализирани лица) да представят членовете на фамилията и в каква ситуация. Той ги нарежда едни спрямо други, а те се оставят да бъдат водени, като се концентрират върху усещанията, пораждащи се в тях по време на процедурата. След това клиентът сяда до медиатора и наблюдава. Поставените лица трябва да усетят в собственото тяло опита или преживяното от членовете на семейството на клиента и да намерят конкретно решение на зададения проблем. Това е въздействие на енергийно ниво. Не е само процес на осъзнаване на проблема, а подобно на квантите, повлиява на енергийно ниво върху нерешения конфликт.
Ползи от констелациите:
Констелациите успешно помагат за решаването на семейни конфликти, физически или психологически проблеми, трудности във взаимоотношенията, проблеми между родители и деца, професионални проблеми. Методът се използва също и в предприятия и фирми за: вземане на решения, определяне на стратегия и цели, като инструмент за диагностика, стимулиране и мотивация, междуличностни взаимоотношения и др.
В България вече успешно се практикува този метод и помага на доста хора да разрешат своите несъзнавани проблеми. Но дори и да не се решите на такава стъпка, винаги би било от полза да изследвате своето родословно дърво, да се запознаете с живота и душевността на прадедите ви. Може да откриете лична връзка с някой от тях и решението на вашия проблем да се появи пред очите ви. Това е изключително важно днес, когато все повече семейства живеят разделени, децата заминават за друг континент и оставят цялото минало на рода си в родината.
Все по-малко знаем и все по-малко се интересуваме от живота на своите роднини, а това може да е ключът към разбиране на собствения живот и собствената ни съдба. Защото всичко е свързано, енергията на рода тече във вените ни и остава в нашата памет. И може би е време да закрепим връзките със семейството, да го разберем по-добре и да се опитаме да трансформираме негативната енергия в любов. За да вървим смело напред, без никакви енергийни блокажи и несъзнателни психологически спънки, трябва да разчистим проблемите, останали от предците ни.
https://www.bulgarkamagazine.com/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be/

Доктор Иван Гаджев- основател на

   Института по история на българската емиграция в Северна Америка“

Доктор Иван Гаджев е роден на 23.12.1937 година в град Неврокоп /Гоце Делчев/.Баща му Илия Тодоров Гаджев е учител в Неврокоп и секретар-касиер на Околийския комитет на ВМРО /1924-1934/.Убит е без съд и присъда от комунистите на 5.10.1944 година
Иван Гаджев завършва гимназия в родния си град /1954-55/ и изкарва трудова повинност /1956-57/.До 1962 година му е отказано да следва в българско учебно заведение.1960 година с помощта на лекар симпатизант на ВМРО се записва в Старозагорския  ветеринарен  техникум.
Става студент по ветеринарна медицина в София,където завършва през 1967 година.За кратко време е главен ветеринарен лекар на 3 ТКЗС та в Гоцеделчевско-Сатовча,Кочан,Слащен.
Бори се за преразглеждане случая на убийството на своя баща.По тази причина влиза в остър конфликт с ръководството на БКП и ДС в Гоце Делчев.Принуден е да премине нелегално строго охраняваната българо-гръцка граница на 3.07.1968 година.
Пристига в град Детройт-САЩ на 22.12.1968 година.Дипломира се като първия български ветеринарен лекар в САЩ.1973 година се жени за Флоранс Христова-българка,родена в САЩ.Имат 5 деца- Катерина,Илия,Тодор,Христо,Мария.Собственик е на модерна ветеринарна лечебница за домашни любимци в Детройт до пенсионирането си /1974-2002/.
В Детройт става член на Македонската патриотична организация /МПО/.А по личната препоръка на великия българин Иван Михайлов е избран за секретар на МПО.Най- големите групи български емигранти в нея са от три тежки периода в българската история- Илинденско-преображенското въстание, Балканските войни,след 9.09.1944 година.Емигрантите са от Егейска,Вардарска и Пиринска Македония.
Поради тежък конфликт с Иван Михайлов във връзка с управлението на МПО подава оставка,като секретар на МПО.С помощта на много влиятелни нейни членове създава Македоно-български научен институт „Св.Климент Охридски“ в специално помещение в дома си в Детройт /1976/.
След промяната на 10.11.1989 година института се преименува на „Институт по история на българската емиграция в Северна Америка „Илия Тодоров Гаджев“.Със собствени средства закупува парцел до родния си дом в Гоце Делчев,където пак на собствени разноски изгражда специална сграда,завършена през 2000 година.От Америка там са изпратени над 60 тона книги,снимки,архиви.Иван Гаджев издава 12 книги и спонсорира много изследователи на историята на Балканите,Балканския полуостров и българите в Северна Америка.
Получава редица награди:
2004- номинация от в.“24 часа“ за „Достойните българи“
2004-паметен медал „Иван Вазов“ от Държавната агенция на българите в чужбина
2005- „Будител на годината“-ВМРО-Гоце Делчев
2007,2008,2009,2010- „Българин на годината в САЩ“ по инициатива на Международния  институт по антропология- Солт Лейк Сити-САЩ
2014- най- високото отличие на Министерството на външните работи на България- „Златна лаврова клонка“
2017-посмъртно „Награда за хуманност-Георги Марков“ по инициатива на Международния институт по антропология Солт Лейк Сити- САЩ
по мтериали на д. р  Иван Гаджев

СЕЛО МАРКОВО

5eec84c8 968e 36ef

Село Марково се намира в полупланински район. Разположено е на 5 километра южно от град Пловдив в северното подножие на рида Чернатица, в така наречената “Родопска яка”. Преходноконтинентален климат с алувиални, алувиално-ливадни и хумусно-карбонатни почви. Земеделската земя в землището на с. Марково възлиза на 18 000 дка. Основната култура, отглеждана в землището на селото, са лозята, като тук се намира най-големият масив на мавруд в България.
В много по-малка степен вече са застъпени черешовите насаждения, на фона на масивите, съществуващи допреди 15 години между Марково и двете съседни села: Първенец и Белащица. Свързва се с Пловдив посредством два пътя: един водещ към кв. “Коматево” и един към Район Южен. Още два асфалтирани пътя водят съответно към тържище “Родопи” и към с. Първенец.

История

Над селото се намират уникални каптажи още от римско време, от които се е водоснобдявал древният Тримонциум.
Според преданието, когато през XIV в. турците нападнали Пловдив, един от пълководците, сполучил да намери част от водоснабдителната система, по която града се водоснабдявал с вода от Марково. С разрушаването и прекъсването на водоснабдяването се ускорило превземането на крепостта. За награда Султанът подарил Марково заедно с цялата му околност на пълководеца си за негово и на наследниците му владение. Последен владетел от тоя род бил известния пловдивски първенец турчин хаджи Измаил бей (Исмаил бей). Части от акведукта могат да се видят и днес. Това са руините, намиращи се на транспортния “Коматевски възел” в град Пловдив.
Данни за селото има още от преди Освобождението. В един турски 2регистър от 1576 г., селото съществува под името Маркува. За името съществуват три хипотези. Според една легенда, името на селото е дадено от самия Крали Марко. Според втора, едно семейство от село Павелско, носещо фамилията Маркови, се заселило тук и то дало името на селото. Според трето предание, името на селото идва от тракийската дума “мар”, което ще рече вода (оттам и името на на местността “ -Марата.
 - мястото, където е римският каптаж) и турската дума “кьой” – село, сиреч “село при вода”, по-късно е побългарено на Марково. Това е по-приемливата хипотеза и е обяснима с това, че римляните са каптирали именно извора в местността “Марата”, намиращ се на около половин километър югозападно от селото, за да водоснабдяват Тримонциум. Този извор се използва и днес.
Най-вероятно селото възниква от постоянно заселили се ратаи и работници, работещи на двата големи турски чифлика, които закупили земята от бейовете. Християнското население се увеличава от жителите на вече несъществуващото село Захридево, което се намирало на пет километра североизточно от Марково, напуснали го по време на чумната епидемия през 18 век.
Има сведения селото да е посещавано от Васил Левски и Захари Стоянов, като последният е пренощувал в Марково на гости на Нася Ханджията (Атанас Бакалов) и там успяват да създадат комитет от няколко души. В навечерието на въстанието, обаче Наси изказал всичко, каквото чул и видял, как са го посетили и прочее, на хаджи Исмаил бея.
След Руско-турската освободителна война, през селото минава делегация от пловдивските консули на Великите сили на път за Инджекароското ханче в Централните Родопи. Целта им била да се срещнат с капитан Петко Войвода – защитника на мирното християнско население. По това време той водил битки с разбунтувалия българите-мюсюлмани в Родопите англичанин на турска служба Сенклер паша.
По времето на Третото Българско царство турското население постепенно напуска Марково и се изселва извън пределите на страната, продавайки имотите си на новозаселили се българи, които пристигат от селата в планината, главно от Добралък и Косово. Много заможни граждани също купуват имоти в селото като това дава възможност за оформянето му като летовище. След 1915 г. при преселването на арменци в България, много от тях си изграждат вили в селото, като преди 1944 г. броят им достига над сто. След 9 септември 1944 г. строежите на вили продължават, като в селото се оформят две вилни зони – едната по-голяма, югоизточно, а другата по-малка – западно от него.
Религии
Населението е източноправославно. Църквата в селото се нарича „Света Троица“ и е построена през 1865 г. В землището на селото има няколко параклиса: „Св. Георги“, „Св. Атанас“, „Св. Тодор“, „Св. Неделя” и “Св. Никола”. В центъра на селото се намира новопостроеният параклис “Вси български светии”.
Обществени институции
В селото има основно училище “Св.Св. Кирил и Методий”, чиято сграда е построена 1921 г. Първото училище в селото датира от 1870 г. Читалище “Алеко Константинов” е основано през 1901 г.
Културни и природни забележителности
7 (1)
Непосредствено над Марково започва парк “Родопи”, в който се намират курортите “Здравец”, “Студенец” и “Бяла черква”. В дефилето на потока, на километър  от селото,се намира местността “Манчевото” (още известна като “Ремсова поляна”),която е прекрасно място за отдих.
Поляната е благоустроена: има маси, пейки, огнища, навес, чешма и сцена. Наоколо е заобиколена от големи дъбове, чиято сянка дава прохлада през летните горещини. До нея може да се стигне по няколко пътеки, пресичащи ручея “Марата” с дървени мостчета, или по горски път, за желаещите да я посетят с автомобил. Над нея има хълмче, на което се намира параклисът “Св. Георги”. На билото на един от върховете, разположени югозападно от селото, е разположен друг параклис – “Св. Атанас”. На поляната около него, благоустроена от ТД “Руен”, са разположени маси и пейки за туристите.
Над селото се намира връх Калоян. Нарича се така заради преданието, че при един от походите си, Цар Калоян е разпънал своята шатра в подножието му. От върха, като на длан, се вижда Горнотракийската низина. Този връх се използва често за делта- и парапланеризъм.
Южно от селото се намира местността “Калето” (още “Зандана”, “Калояново градище”), разположена на едноименния връх. Там се забелязват останки от римска крепост, която е охранявала древния път от Пловдив през Централни Родопи към Беломорието. Навремето същия този път бил настлан с каменни плочи, които впоследствие жителите от околните села, използвали при строежите на домовете си. В поречието на “Марата” се намират деистващи и досега два каптажа от Римско време които са водоснапдявали древния град Тримонциум.
Редовни събития
На 18 януари в местността “Свети Атанас” се събират почитащи празника Атанасовден от три села: Марково, Първенец и Извор.
На 14 февруари марковци празнуват Трифон Зарезан. В деня след Тодоровден, една седмица след “Сирни заговезни”, в селото се празнува кукерски (станчинарски) празник.
На 3 март марковци, заедно с браниполчани, отиват на поклонение на паметника на 18-ти Вологодски полк, водил сражения с отстъпващите турски сили южно от Пловдив.
На 6 май, (Гергьовден), се провежда събор в местността “Манчевото”.
Всяка година на празника „Свети Дух“ се провежда общоселски събор в центъра на Селото.

Личности

Иван Сивинов – куклен актьор;
Трифон Неделчев – художник;
Вичка Николова – народна певица;
Вълчан Петров – художник;
Николай Паунов – автомобилен пилот.
Никола Певичаров – художник.
Веселин Кузмов -кмет, музикант виртуоз (човекът оркестър)
 Иван Хаджийски ? музикант
Георги Бояджиев – Бояджана – художник, син на Златьо Бояджиев
Димитър Хубенов-играча – футболна легенда;
Диана Иванова – народна певица, преподавател в музикалната академия
Славчо Хорозов – футболист, легенда на Ботев Пловдив
информацията е взета от интернет
 

МАРКОВСКАТА МЕРА

Можем да добавим още няколко думи за характера на марковската мера. В материала си  “Марковски чертици”, поместен в “Българска сбирка” (Пловдив 1899, стр 701), Стефан Бобчев пише: “Над Марково е имало градище, някога град крепост, останките му и днес си личат, на име “Кастел”. Тя е създадена на важно стратегическо място”.От себе си ще допълня, че на отсрещния връх се намира старото кале.
“Последната издънка на родопския масив- пише Александър Пеев. (в. “Правда”, Пловдив 18.XII.1922)- е тъй нареченият  Калоянов връх. Това е една правилна и самостоятелна конусовидна височина, която се издига между селата Марково, Новосел(Гълъбово) и Белащица. Като отличен стратегически и наблюдателен пункт, той е бил правилно оценен още в най- дълбока древност.На него и днес личат остатъците от старинна кула, градени преди хиляди години. В подножието му се издигал прочутия римски дрям, който е съединявал по- най- къса линия Пловдив с Бяло море. Византийците също тъй са поддържали добре тази първокласна крепост, която заедно с Асеновската крепост при Станимака и кричимските кули са били трите изнесени укрепени позиции за охрана на тракийската столица.
Резултат с изображение за местността градище калоянов връх
крепостта “Кастел”
Резултат с изображение за местността градище   калоянов връх
предоставя Мария Герасова от книгата на Йордан Семерджиев “100 години дом на духовността”