Category Archives: Български език свещен

За правописа на прилагателни от типа Бай-Ганьов и байганьовски

Ванина Сумрова
Със сигурност, поне в училище, ви се налага да използвате прилагателни имена, посочващи притежание и образувани от личното и фамилното име на даден творец, на герой от художествено произведение и пр. Какъв е правописът на такива прилагателни?
Те са сложни по състав и се пишат полуслято, с дефис между двете части, всяка от които е с главна буква. Такива са прилагателните Иваназова творба, Димитъралев роман, Димчо-Дебеляново стихотворение, Валериетрова поема, Елин-Пелинови разкази, Йордановков хуманизъм, Иван-Краличев подвиг, Иванунева скулптура, Златюояджиева картина и под.
Ако собственото име (лично или фамилно) на дадено лице, обикновено исторически или литературен герой, съдържа приложение (т.е. името е съставно), правописът е същият: Хаджи-Димитрова чета, Бачо-Киров подвиг, Чичо-Стояново стихотворение, Байаньова постъпка, Дон-Кихотови битки. Забележете, че ако приложението не се е превърнало в част от името на някого, прилагателните пак се пишат полуслято, само че с начална малка, а не главна буква: дядованова къщалеля-Минкина дъщеряпрофесор-Тодорова теза, министър-Петрови решения. Обърнете внимание, че се пише Отецаисиево послание, ако се има предвид посланието на автора на „История славянобългарска“, и отецаисиево послание, ако става въпрос за посланието на свещеник и под. с името Паисий.
Трябва да се запомни също, че сложните прилагателни имена, образувани с наставката –ски от съществителни собствени като разглежданите, се пишат слято и с малка буква: иванвазовски патоселинпелиновски хумор, христоботевски сарказъм, светославминковски сюжет, йорданйовковско светоусещане, кралимарковска крачка. Наречията, образувани от такива прилагателни имена, се пишат по същия начин: слято, с малка буква – (по) йорданрадичковскийорданйовковскидонкихотовски, байганьовски.
https://ibl.bas.bg/ezikovi_spravki/za-pravopisa-na-prilagatelni-ot-tipa-bay-ganyov-i-bayganyovski/
Таг  правопис, прилагателни Бай Ганьо  байганьовци